Katalóg produktov

Prvky mechanickej bezpečnosti

Pre mechanické zabezpečenie budov a verejných priestorov ponúkame elektromechanické výsuvné stĺpy a rampy, ktoré zamedzia prístupu neoprávneným vozidlám. O zvýšenie bezpečnosti v budovách alebo na štadiónoch sa postarajú turnikety. Tie ponúkame v modeloch pre jednu alebo viac osôb.