Katalóg produktov

Mechanické bezpečnostné systémy a ochrana kritickej infraštruktúry

Dodávame riešenia pre zabezpečenie objektov proti prístupu nebezpečných vozidiel (HVM - Hostile Vehicle Mitigation) a systémy riadenia dopravy. Zabezpečujeme posúdenie rizík na ochranu kritickej infraštruktúry a vieme pripraviť najvhodnejšie riešenie pre jej ochranu. Spolupracujeme s výrobcami, ktorí poskytujú celý rad riešení fyzickej bezpečnosti, ktoré chránia kritickú infraštruktúru a verejné miesta pred hrozbami. Naše znalosti nám umožňujú úzko spolupracovať s výrobcami a dodávateľmi, tak aby sme pomohli pri poskytovaní kvalitných a spoľahlivých riešení v odvetviach, v ktorých sú nasadené. Poskytujeme produkty, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti pohybu osôb a tovaru. Čo je po celom svete životne dôležité pre infraštruktúry svetových ekonomík.

Bezpečnostné bariéry,
„blokátory“ ciest, bezpečnostné výsuvné stĺpiky, rampy pre ATEX prostredie, protiteroristické bariéry, balisticky odolné brány, nezávisle testované podľa FB6 a FB7 a noriem BS EN 1523: 1998 a BS EN 1522: 1999; skúšobná metóda odolnosti voči vystreleným guľkám všetky produkty sú testované podľa PAS 68, IWA 14-1 a ASTM 2656-07.

 

  • Poskytujeme návrh systému, projektový manažment, inštaláciu  a uvedenie do prevádzky.
  • Overené a testované produkty spĺňajúce najprísnejšie predpisy pre ochranu kritickej infraštruktúry.
  • Máme reálne skúsenosti, adekvátne referencie, so systémami pre riadenie pohybu vozidiel a osôb.
  • Naše riešenia sú spoľahlivé a účinné prvky fyzickej bezpečnosti, certifikované a testované.
  • Spolupracujeme s výrobcami ktorí ponúkajú zodpovedajúce produkty a majú stovky systémov na inštalovaných po celom svete.
  • Vysokú úroveň odborných znalostí a zaškolený personál.
  • Návrh riešenia pre našich zákazníkov tak, aby vyhovovali ich špecifickým pot