datova-ifrastruktura-3

Špičkové parametre

Telekomunikačné, signalizačné, silnoprúde vedenie kabeláže potrebujesp oľahlivú,bezpečnúaľahkoi nštalovateľnúochranu.Prinášameod poveďvpod obeunikátneho,komplexného,. napr. cestná, železničná, občianska a metropolitná infraštruktúra.

  • Riešenie zabezpečí ekonomickú rentabilitu a môže priniesť až 50%úsporu
  • Nízke náklady na opravy a servis zaistia trvalú udržateľnosť Vašej infraštruktúry
  • Komplexná šírka produktov umožňuje nájsť optimálne riešenie vedenia a ochrany káblovej infraštruktúry
  • Navrhneme a pomôžeme Vám s certifikovaným požiarnym zabezpečením všetkých prestupov
  • Pomôžeme s prípravou projektovej dokumentácie a technických správ

Špičkové parametre

a robustnosť systému kde hodnota kruhovej tuhosti pre CPQ OPI je až 14,72kN/m2 potvrdená certifikátom. Celý systém je vyrábaný v súlade ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 a je to produkt EU. Škála riešení siaha od dvoj až po niekoľko desiatok cestného káblovodu. Káblovod sme schopný dodať aj v prevedení oheň retardujúci (EN 61 386-1, b. 13.1.3.2), nízko dymový, bez halogénový EN 50 267-2- 1a 50 267-2-2. Pre Vašu ochranu a istotu je poistenie zodpovednosti za výrobok až do hodnoty 2 000 000 EUR.

Máte záujem o sieťové riešenia?

Potrebujete zabezpečiť kompletnú sieťovú infraštruktúru v novej výstavbe?