Aktuality

22.9.2022

Predstavujeme našich dodávateľov - EFB-Elektronik

EFB-Elektronik GmbH je popredný výrobca a systémový poskytovateľ sieťovej technológie a priemyselných systémových riešení. Ich odbornosť siaha od štruktúrovanej kabeláže s použitím certifikovaných špičkových produktov pre dátové centrá až po zákazkový vývoj pre klientov v oblasti priemyslu.

Ich značky sú po celej Európe známe tým, že predstavujú kabelážne systémy najvyššej kvality. V oblasti štruktúrovanej kabeláže ponúka EFB-Elektronik svoje dve silné značky INFRALAN® (tienená kabeláž) a ECOLAN® (netienená kabeláž).
INFRALAN® výrazne presahuje hranicu zhody pre súčasné prenosové rýchlosti špecifikované normou ISO/IEC 11801 Act.6A a je držiteľom rôznych certifikácií, ako napr. GHMT, DELTA alebo ETL.
25-ročná záruka na systém INFRALAN® poskytuje potrebnú ochranu investícií. Zaisťuje tým tiež súlad s prenosovými vlastnosťami štruktúrovanej a optickej kabeláže podľa noriem platných v čase inštalácie.

Tím EFB-Elektronik poskytuje služby zákazníkom po celom svete z centrály v Bielefelde, Nemecko. Ich zákaznícka základňa zahŕňa renomované mená z IT a bezpečnostného priemyslu, ako aj stredne veľké a veľké spoločnosti. Ich cieľom je poskytnúť svojim zákazníkom vždy tie najlepšie možné služby, počnúc širokou škálou produktov a riešení z jedného zdroja – poradenstvo od dlhoročných skúsených, osobných a kompetentných kontaktných partnerov – až po vysokú skladovú dostupnosť.

Členstvo v medzinárodnej skupine TKH so sídlom v Holandsku s viac ako 6000 zamestnancami a výrobnými závodmi po celom svete im dáva ďalší potenciál v prospech ich zákazníkov. Skupina spoločností EFB má 330 zamestnancov v deviatich lokalitách v Európe, z toho päť v Nemecku, tri dcérske spoločnosti v Istanbule, Kodani a Viedni a jeden výrobný závod na Slovensku.

 

14.7.2022

Certifikáty ISO 9001 a ISO 14001

8.7.2022 získala naša spoločnosť Certifikáty ISO 9001 a ISO 14001. 
Systém manažérstva kvality a systém manažérstva environmentu spoločnosti REWAN s.r.o. je certifikovaný TÜV SÜD Slovakia s.r.o. podľa STN EN ISO 9001:2016 a STN EN ISO 14001:2016.

Certifikát kvality ISO 9001 je najznámejšia a najpoužívanejšia norma. Prostredníctvom certifikátu kvality zákazníkom preukazuje spoločnosť svoju schopnosť poskytovať kvalitné služby alebo produkty a tým dokazuje svoju schopnosť byť dlhodobo spoľahlivým partnerom pri zákazkách. Norma ISO 9001 sa prioritne zameriava na riadenie systému manažérstva kvality v organizácii. Systém riadenia kvality sa zameriava na všetky činnosti a procesy v spoločnosti, t.j. na riadenie ľudských a finančných zdrojov, na udržanie infraštruktúry, vrátane budov, dopravy, hardvéru, softvéru a inej komunikačnej alebo informačnej technológie. Dôležitým zameraním je aj plánovanie výroby a poskytovania služieb a riadenie nákupu.
Norma je plne kompatibilná s normami ostatných manažérskych systémov akými sú napr. ISO 14001.

Certifikát environmentu ISO 14001 je medzinárodne uznávaný štandard pre systémy riadenia životného prostredia. Jeho prvoradou úlohou je identifikovať a pochopiť environmentálne aspekty, ktoré sa viažu na celú infraštruktúru spoločnosti a všetky činnosti, a tak regulovať environmentálny dopad na životné prostredie. Vo svojom rozsahu norma ISO 14001 vytvára podmienky pre stanovenie environmentálnych cieľov a programov, ktorých plnenie je v pravidelných intervaloch preskúmavané vrcholovým manažmentom a nezávislým orgánom pri interných auditoch.

 

                  

13.7.2022

Certifikácia SCC

21.6.2022 naša spoločnosť získala certifikát SCC. Systém certifikácie SCC (Safety Certificate Contractors) je medzinárodne uznávaný certifikačný štandard, ktorý spája vysoké požiadavky na bezpečnosť práce, ochranu zdravia a ochranu životného prostredia do jedného bezpečnostného konceptu.

SCC certifikácia preukazuje zvládnutie a zavedenie požiadaviek BOZP a životného prostredia s prihliadnutím na legislatívu Nemecka, štátov Beneluxu a korporátnych požiadaviek veľkých spoločností. SCC certifikát je akreditovaný Nemeckým akreditačným orgánom DAkkS.

25.5.2022

Predstavujeme našich dodávateľov - BKT Elektronik

BKT Elektronik sa už viac ako 20 rokov zaoberá vývojom komplexných riešení v oblasti infraštruktúry pre systémy prenosu údajov a bezpečnostné systémy. Skúsení technickí pracovníci, moderné technologické procesy, komplexná ponuka a vysoká angažovanosť im umožňuje budovať konkurenčnú výhodu a vďaka tomu sa podieľať na najväčších projektoch v oblasti infraštruktúry v Poľsku a v zahraničí.

Zákazníci ich vnímajú ako dôveryhodného a spoľahlivého poradcu, ktorí s nimi spolupracuje na realizácii ich najdôležitejších obchodných projektov, ako napr. stavba nemocníc, kancelárskych budov, športových centier, letísk, železničných staníc a výpočtových stredísk.

Na základe profesionality ich zamestnancov, ich vášne pre tvorbu a vysokej efektivity a vďaka ich partnerským vzťahom so spolupracujúcimi spoločnosťami sú schopní zabezpečiť najvyššiu kvalitu poskytovaných služieb.

Oblasti činnosti:

- riešenia pre budovy
- dátové centrá
- optické siete
- služby v oblasti výroby
- služby v oblasti dizajnu

28.4.2022

Rewan - bezpečný partner

Vytvárame pre vás inovatívne riešenia zamerané na komunikáciu a bezpečnosť. Získané roky skúseností sme pretavili do oblasti kritickej infraštruktúry, komunikačnej infraštruktúry v komplexnom rozmere a v ochrane káblovej infraštruktúry. Zaostrujeme na kvalitu, dôveryhodnosť a našich partnerov si vyberáme s ohľadom na globálny dopad. Desaťročie hľadáme a starostlivo vyberáme to, čo trh očakáva. Sme dôveryhodný partner pre celosvetovo rešpektovaných výrobcov.