Aktuality

14.7.2022

Certifikáty ISO 9001 a ISO 14001

8.7.2022 získala naša spoločnosť Certifikáty ISO 9001 a ISO 14001. 
Systém manažérstva kvality a systém manažérstva environmentu spoločnosti REWAN s.r.o. je certifikovaný TÜV SÜD Slovakia s.r.o. podľa STN EN ISO 9001:2016 a STN EN ISO 14001:2016.

Certifikát kvality ISO 9001 je najznámejšia a najpoužívanejšia norma. Prostredníctvom certifikátu kvality zákazníkom preukazuje spoločnosť svoju schopnosť poskytovať kvalitné služby alebo produkty a tým dokazuje svoju schopnosť byť dlhodobo spoľahlivým partnerom pri zákazkách. Norma ISO 9001 sa prioritne zameriava na riadenie systému manažérstva kvality v organizácii. Systém riadenia kvality sa zameriava na všetky činnosti a procesy v spoločnosti, t.j. na riadenie ľudských a finančných zdrojov, na udržanie infraštruktúry, vrátane budov, dopravy, hardvéru, softvéru a inej komunikačnej alebo informačnej technológie. Dôležitým zameraním je aj plánovanie výroby a poskytovania služieb a riadenie nákupu.
Norma je plne kompatibilná s normami ostatných manažérskych systémov akými sú napr. ISO 14001.

Certifikát environmentu ISO 14001 je medzinárodne uznávaný štandard pre systémy riadenia životného prostredia. Jeho prvoradou úlohou je identifikovať a pochopiť environmentálne aspekty, ktoré sa viažu na celú infraštruktúru spoločnosti a všetky činnosti, a tak regulovať environmentálny dopad na životné prostredie. Vo svojom rozsahu norma ISO 14001 vytvára podmienky pre stanovenie environmentálnych cieľov a programov, ktorých plnenie je v pravidelných intervaloch preskúmavané vrcholovým manažmentom a nezávislým orgánom pri interných auditoch.

 

                  

13.7.2022

Certifikácia SCC

21.6.2022 naša spoločnosť získala certifikát SCC. Systém certifikácie SCC (Safety Certificate Contractors) je medzinárodne uznávaný certifikačný štandard, ktorý spája vysoké požiadavky na bezpečnosť práce, ochranu zdravia a ochranu životného prostredia do jedného bezpečnostného konceptu.

SCC certifikácia preukazuje zvládnutie a zavedenie požiadaviek BOZP a životného prostredia s prihliadnutím na legislatívu Nemecka, štátov Beneluxu a korporátnych požiadaviek veľkých spoločností. SCC certifikát je akreditovaný Nemeckým akreditačným orgánom DAkkS.

25.5.2022

Predstavujeme našich dodávateľov - BKT Elektronik

BKT Elektronik sa už viac ako 20 rokov zaoberá vývojom komplexných riešení v oblasti infraštruktúry pre systémy prenosu údajov a bezpečnostné systémy. Skúsení technickí pracovníci, moderné technologické procesy, komplexná ponuka a vysoká angažovanosť im umožňuje budovať konkurenčnú výhodu a vďaka tomu sa podieľať na najväčších projektoch v oblasti infraštruktúry v Poľsku a v zahraničí.

Zákazníci ich vnímajú ako dôveryhodného a spoľahlivého poradcu, ktorí s nimi spolupracuje na realizácii ich najdôležitejších obchodných projektov, ako napr. stavba nemocníc, kancelárskych budov, športových centier, letísk, železničných staníc a výpočtových stredísk.

Na základe profesionality ich zamestnancov, ich vášne pre tvorbu a vysokej efektivity a vďaka ich partnerským vzťahom so spolupracujúcimi spoločnosťami sú schopní zabezpečiť najvyššiu kvalitu poskytovaných služieb.

Oblasti činnosti:

- riešenia pre budovy
- dátové centrá
- optické siete
- služby v oblasti výroby
- služby v oblasti dizajnu

28.4.2022

Rewan - bezpečný partner

Vytvárame pre vás inovatívne riešenia zamerané na komunikáciu a bezpečnosť. Získané roky skúseností sme pretavili do oblasti kritickej infraštruktúry, komunikačnej infraštruktúry v komplexnom rozmere a v ochrane káblovej infraštruktúry. Zaostrujeme na kvalitu, dôveryhodnosť a našich partnerov si vyberáme s ohľadom na globálny dopad. Desaťročie hľadáme a starostlivo vyberáme to, čo trh očakáva. Sme dôveryhodný partner pre celosvetovo rešpektovaných výrobcov.

12.2.2021

Predstavujeme našich dodávateľov - TKF

Od svojho založenia v roku 1930 sa spoločnosť TKF (BV Twentsche Kabelfabriek) prepracovala z výrobcu káblov k technologickému lídrovi v oblasti riešení konektivity. Vďaka širokému portfóliu káblov, systémov a služieb ponúka zákazníkom po celom svete riešenia pre vytváranie bezpečných a spoľahlivých energetických a dátových spojov. Cieleným zameraním na segmenty trhu v oblasti budov, priemyslu a telekomunikácií sa odlišuje unikátnymi znalosťami aplikácií a riešení s vysokou mierou spoľahlivosti, kvality a služieb. Technické znalosti a flexibilita vedú k vyššej návratnosti investícií pre široké spektrum zákazníkov.

Dôležitým znakom sú neustále investície do vzťahov so zákazníkmi, kvalitných a doplnkových služieb, ktorých výsledkom sú dlhodobo udržateľné riešenia v oblasti káblovej infraštruktúry a dlhodobo úspešné vzťahy. Úzko spolupracuje s partnermi, zákazníkmi, dodávateľmi a koncovými používateľmi a sme radi, že im môžeme v tomto procese pomôcť. Vďaka certifikácii CSR neustále merajú a zlepšujú svoju výkonnosť v tejto oblasti.

Ako divízia technologickej spoločnosti TKH Group NV má TKF prístup k prelomovým riešeniam, koncepciám a technológiám. Vďaka širokému spektru dcérskych spoločností môže ponúknuť našim klientom kompletné riešenia v rámci skupiny TKH Group, čím riešime ich problémy s ohľadom na komplexnosť a kvalitu.