Referencie

Slovensko: Porsche – Centrum automatizácie a robotizácie automobilovej výroby

Nemecký výrobca luxusných športových áut, Porsche, stavia na Slovensku novú továreň na výrobu karosérie áut a pracuje na spustení nového technologického centra divízie robotizovaných liniek. Celkove náklady na realizáciu sú vo výške 1 miliarda eur. Bude sa skladať z ôsmych hál a dokončenie tohto projektu je predpokladané v roku 2027. Naša spoločnosť dodávala pre Porsche Werkzeugbau hlavný kábelovod OPI PIPELIFE systém CPQ a desiatky kusov ROPI systémových prestupov.

Česko: Technologický areál Švédské šance

Montážne haly na Černovickej terase doplnilo šesť budov so zázemím pre tunajšie firmy. Nesie historický názov Švédske šance, ktorý pochádza už z dôb obliehania Brna. Vo veľkolepo pojatom areáli technologického centra nájdu svoje miesto aj kancelárie a nachádza sa tu aj zázemie pre zamestnancov. Priestory prinesú možnosť stravovania, parkovania a tiež najrôznejšie možnosti vyžitia. Celá stavba vytvorí súbor šiestich vzájomne prepojených budov v tvare písmena H. Naša spoločnosť dodávala pre technologické centrum komplexnú štruktúrovanú kabeláž, vrátane dodávky metalických káblov.

Česko: Veletrhy Brno a.s.

Brnenské výstavisko je český výstavný areál, rozkladajúci sa v mestskej časti Brno-stred, v katastrálnom území Pisárky. Vlastníkom areálu je spoločnosť Veletrhy Brno, ktorá tu celoročne prevádzkuje veľtrhy, výstavy, prehliadky, koncerty a rôzne ďalšie akcie. V súčasnej dobe je areál výstaviska chránený ako kultúrna pamiatka. Pavilón P je výstavná budova brnenského výstaviska postavená roku 2009 južne od pavilónu Z. Naša spoločnosť sa postarala o dodávku celej optickej siete a jej príslušenstva, vrátane kompletného návrhu spĺňajúceho striktné požiadavky zákazníka.

Maďarsko: W-SCOPE Hungary plant Kft.

W-Scope Corporation sa rozhodla realizovať svoju expanziu mimo Ázie v Maďarsku na 82-hektárovej ploche zakúpenej v južnom priemyselnom parku Nyíregyháza - Maďarsko, čo jej poskytne príležitosť priamo obsluhovať svojich európskych zákazníkov od druhej polovice roku 2024. Bude sa tu vyrábať separačná fólia – používaná pre lítium-iónové batérie. Projekt je jedinečný svojho druhu, pretože sľubuje, že bude najväčším takýmto zariadením na svete z hľadiska šírky, dĺžky a prevádzkovej rýchlosti v oblasti výroby prázdnych a poťahových fólií. Výška nákladov na zrealizovanie tejto stavby je 720 miliónov eur. Aj naša spoločnosť priložila ruku ku dielu a dodala kablovod OPI PIPELIFE.

Slovensko: Národný futbalový štadión Bratislava

Národný futbalový štadión sa nachádza na mieste pôvodného štadióna Tehelné pole postaveného v rokoch 1939 až 1942. Základným konceptom architektonicko – urbanistického riešenia územia je, aby objekt futbalového štadióna svojou vizuálnou stránkou bol skôr chápaný ako mestský blok a nie ako samostatne stojaci solitér. Táto významná stavba, nielen pre milovníkov futbalu, sa stala stavbou roka 2019. Naša spoločnosť pre tento projekt dodávala kompletný audio video komunikačný systém v tej najmodernejšej verzii v prevedení IP, ktorá zaručuje špičkovú kvalitu zvuku v súlade s predpismi pre zdravotne postihnutých.

Slovensko: Východoslovenská distribučná, a.s.

VSD, je energetická spoločnosť, ktorej hlavnou činnosťou je distribúcia elektriny vlastnou distribučnou sústavou až ku konečnému spotrebiteľovi. Naša spoločnosť, v spolupráci s VSD a.s., navrhla a dodala všetky potrebné produkty na výstavbu novej optickej infraštruktúry. Tento projekt zahŕňal stovky kilometrov závesných optických káblov TKF pre VVN a VN vedenie, niekoľko kilometrov zemných optických káblov TKF, množstvo optických chráničiek HDPE a viac ako 1500 kusov oceľových armatúr RIBE pre uchytenie optických káblov na prepoj do dĺžky až 580m bod-bod.

Slovensko: Eurovea II

Bratislava rastie a mení sa viac ako kedykoľvek predtým. Eurovea City sa nachádza na brehu Dunaja, na mieste bývalej priemyselnej oblasti. Teraz tam vyrástla moderná štvrť, ktorá prevzala úlohu spoločenského a kultúrneho centra mesta. Jej dominantou je prvý slovenský mrakodrap Eurovea Tower. Objem dodávky od našej spoločnosti pre tento zaujímavý projekt bol rozsiahly: až 40 otvorový centrálny káblovod, OPI PIPELIFE systém CPQ a ROPI systémový prestup.

Slovensko: Detenčný ústav Hronovce

Detenčný ústav Hronovce je ojedinelé zariadenie svojho druhu, ktoré je prvé na Slovensku. Nový druh zdravotníckeho zariadenia, ktoré poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť v nepretržitej prevádzke pre osôby vo výkone detencie. Detenčné ústavy majú vysoké bezpečnostné štandardy a ich úlohou je zabezpečiť, že zadržané osoby sú riadne strážené, aby sa predišlo ich úniku. Naša spoločnosť prispelu ku vysokému levelu bezpečnosti a dodali sme pre tento projekt antiteroristickú vstupnú bránu a cestný blokátor s certifikáciou PAS, veľké množstvo hlások komunikačného a dorozumievacieho systému pre väzenské prostredie, niekoľko kilometrov dátového kábla S/FTP, množstvo väzenských solenoidových zámkov s kompletnou elektronikou, dátové rozvádzače rady 4DC pre serverovne, kábelovod OPI PIPELIFE systém CPQ a stovky kusov LED svietidiel určených pre väznice a detenčné ústavy.

Slovensko: ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina,úsek Púchov – Považská Bystrica - tunel Diel

Modernizácia trate na úseku Púchov - Žilina je dôležitý projekt na železničnej trase v Slovenskej republike, ktorý vyhral titul STAVBA ROKA 2022. Tento úsek je súčasťou dôležitej trate, ktorá spája Bratislavu so Žilinou. Na úseku Púchov - Považská Bystrica bol vybudovaný nový tunel Diel, kde naša spoločnosť dodávala niekoľko kusov serverových dátových rozvádzačov, desiatky kilometrov optických káblov TKF v tom najlepšom prevedení pre zvládnutie náročných podmienok a predpisov, a niekoľko kilometrov kábelovodu OPI PIPELIFE systém CPQ.

Slovensko: ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry

Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička zahŕňa výstavbu nových traťových koľají, rekonštrukciu a modernizáciu existujúcich infraštruktúrnych prvkov a vybudovanie nových technologických zariadení. Pre tento projekt sme dodali : optické káble TKF, desiatky rozvádzačov rady INFRALAN, kompletná infraštruktúra aktívnych zariadení CISCO v hodnote pol milióna EUR, káblovod OPI PIPELIFE systém CPQ, káblové komory OPI a množstvo kilometrov optických chráničiek HDPE v prevedení podľa požiadavky zákazníka.

Slovensko: Kritická infraštruktúra - protiteroristické zábrany

Ochrana kritickej infraštruktúry je kľúčovým aspektom národnej bezpečnosti a stability. Protiteroristické zábrany sú systémy, ktoré sú navrhnuté na zamedzenie teroristickým útokom alebo minimalizáciu ich dopadu na kritickú infraštruktúru. Tieto zábrany môžu zahŕňať bezpečnostné bariéry, napr. cestné blokátory, klinové bariéry, automat. a statické stĺpiky, monitorovacie systémy a detekčné technológie. Naša spoločnosť dodáva a spravuje celú radu bezpečnostných bariér v rôznych odvetviach kritickej infraštruktúry.

Slovensko: Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany

Špecializovaný Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany oficiálne vznikol 1. januára 1976 a všetci odsúdení mladiství s trvalým pobytom na Slovensku boli umiestnení do vybudovaných priestorov. Pri modernizácií tohto ústavu sa naša spoločnosť spolupodieľala v zabezpečení dodávky kompletného Castel audio komunikačného a dorozumievacieho systému v digitálnom prevedení, ktorý zaručuje špičkovú kvalitu zvuku a jednoduchú obsluhu čo uľahčuje a zefektívňuje prácu personálu. Integrácia tohto systému, zabezpečuje bezpečné riadenie priestorov a uľahčuje monitorovanie pohybu personálu, väzňov a návštevníkov.

Slovensko: Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre ženy Nitra-Chrenová

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra-Chrenová patrí medzi najmodernejšie väzenské zariadenia na Slovensku. Ústav je určený na výkon trestu odňatia slobody žien v minimálnom, strednom a maximálnom stupni stráženia. Pri modernizácií tohto ústavu sa podialala aj naša spoločnosť. Dodali sme kompletný Castel audio komunikačný a dorozumievací systém v digitálnom a IP prevedení, ktorý zaručuje špičkovú kvalitu zvuku a jednoduchú obsluhu, čo uľahčuje a zefektívňuje prácu personálu.

Slovensko: Diaľnica D1

Úsek Fričovce – Svinia Vybudovaním tohto úseku diaľnice sa odkloní všetka tranzitná doprava z cesty I/18, ktorá prechádza stredom piatich obcí. Úsek končí v križovatke Svinia, kde sa napája na úsek D1 Svinia – Prešov, západ. II. úsek Jánovce – Jabloňov Stavba sa napája na predchádzajúci úsek pred križovatkou Levoča z južnej strany mesta Levoča. Pod úpätím vrchu Šibenik vstupuje do rovnomenného tunela. Úsek končí priamo napojením na ďalší úsek D1 Jablonov – Studenec pri obci Nemešany. Kompletná dodávka zemných chráničiek HDPE cca 120 km, deličov, zákrytových dosiek a iných komponentov. Dodávka optických káblov LTC 24 v niekoľkých desiatkach kilometrov.

Slovensko: IBS SLOVNAFT, a.s. terminál Stožok

Terminál Stožok zabezpečujú príjem a skladovanie motorových palív (motorová nafta a automobilový benzín) do veľkokapacitného nádržového bloku a ich plnenie do železničných cisterien. V rámci rekonštrukcie boli dodané kompletné slaboprúdové technológie, optické káble, štruktúrovaná kabeláž, káblový manažment do náročného a nebezpečného prostredia, komunikačný systém do ATEX prostredia, prvky mechanickej bezpečnosti.

Slovensko: Jadrová elektráreň Mochovce - dostavba 3 a 4 blok

Jeden z troch projektov jadrových elektrární, ktoré sa v súčasnosti realizujú v EÚ. Ide o najväčšiu súkromnú investíciu v histórii Slovenska. Naša spoločnosť pre túto stavbu dodala kompletnú optickú infraštruktúru spĺňajúcu najprísnejšie požiarne normy. Jedná sa o optické káble HFFR v celkovom množstve viac ako sto kilometrov.

Česko: Tunelový komplex Blanka Praha

Najrozsiahlejšia podzemná stavba, najdlhší tunel v Českej republike a zároveň najdlhší mestský tunel v Európe. Pre riadiaci systém tunela sme dodali: Optické káble v nehorľavom a bezhalogénovom prevedení, ochrannú rúrku HFFR pre hlavný rozvod a optické komponenty E2000 pre ukončenie niekoľkých tisícov optických vlákien.

Slovensko: Letisko MR Štefánika - nový terminál A, B

Výstavba nového terminálu bola rozdelená na dve etapy. Terminál A v roku 2008 a terminál B v roku 2012. Pre tento projekt sme dodali highend systém štruktúrovanej kabeláže, optické káble a optické komponenty na výstavbu optických trás a prípojov.

Česko: Letisko Václava Havla Praha

Na nové optické prepojenie a zokruhovanie riadiacich veží pre Štátny podnik Riadenie letovej prevádzky Českej republiky na Letisku Václava Havla sme dodali vysokokapacitné optické minikáble LTMC. V rámci projektu bolo nainštalovaných niekoľko desiatok kilometrov optických káblov v najnáročnejších podmienkach.

Slovensko: Rýchlostná cesta R1 Nitra

Výstavba rýchlostnej cesty R1 Nitra - Banská Bystrica. Na výstavbe sa podieľalo viac ako 2700 pracovníkov, skoro 700 strojov a rovnaký počet dopravných prostriedkov. Naša spoločnosť pre tento projekt dodala kompletný káblovod zložený z rúrok s vysokou kruhovou tuhosťou SN10. Celková dĺžka káblovoda je niekoľko desiatok kilometrov.

Česko: Vysokorýchlostná optická sieť Pardubice, Lázně Bohdaneč

Metropolitná sieť v Pardubiciach a Lázních Bohdaneč je najväčšia optická sieť v regióne. Umožňuje okrem pripojenia vysokorýchlostného internetu tiež prístup k televíznemu vysielaniu. Počas výstavby tejto siete sme dodali desiatky kilometrov optických káblov, ochranné HDPE rúrky a trubičky a optické príslušenstvo pre ukončovanie vlákien.

Slovensko: ŽSR, Zavedenie ERTMS v úseku Bratislava - Žilina - Čadca št.hr.SR/ČR

ŽSR, Implementácia GSM-R do siete ŽSR. V rámci II. stavby bol vybudovaný líniový rádio - dispečerský dorozumievací systém GSM-R (Global System for Mobile Communications - Railway) a k nemu prislúchajúca infraštruktúra, ktorá zabezpečí mobilnú telekomunikačnú a dátovú komunikáciu pre potreby železničnej prevádzky na úseku Bratislava – Žilina – Čadca – štátna hranica SR/ČR. Dodávka závesných káblov TKF ADSS 48 LTC do náročného prostredia v množstve cca 90 km, špeciálnych závesných komponentov Ribe a pasívneho systému optickej infraštruktúry ACE.

Slovensko: Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce vznikol 18. decembra 1952. Pri modernizácií tohto ústavu sa naša spoločnosť spolupodieľala v zabezpečení dodávky kompletného Castel audio komunikačného a dorozumievaceho systému vo FULL IP prevedení, ktorý zaručuje špičkovú kvalitu zvuku, vysokú mieru integrácie, možnosti nastavovania a personalizácie. Integrácia tohto systému, zabezpečuje bezpečné riadenie priestorov, pohyb personálu, väzňov a návštevníkov.

Česko: Budova AZ TOWER Brno

AZ TOWER je najvyššia budova v Českej republike. Má tridsať poschodí a rekordnú výšku 111 metrov. Stojí medzi ulicami Pražákova a Heršpická. Budovu navrhla Architektonická kancelária Burian - Křivink. Pre tento projekt sme realizovali dodávky úložného systému pre vedenie káblov v prevedení so zvýšenou požiarnou odolnosťou.