Systém pasívnej požiarnej ochrany

Prinášame komplexný pohľad a riešenie pasívneho protipožiarneho zabezpečenia budov ako celku.

Káblovody ochrana podzemnej a nadzemnej infraštruktúry

Prinášame odpoveď v podobe unikátneho, komplexného, overeného a certifikovaného riešenia káblovodu.

Komplexné riešenie pasívnej optickej infraštruktúry

Takmer dve desaťročia poskytujeme riešenia pre optickú infraštruktúru FTTx.

Rozvádzačové systémy

Dodávame do telekomunikácií, priemyslu, technologických centier, pre oblasť automatizácie, dopravnej a IT infraš- truktúry.

Profesionálne komunikačné a prístupové systémy

Komunikáciu hlasom i obrazom, kontrolu a riadenie prístupu riešime v náročných sektoroch ako je justícia, obrana, priemysel, kritická infraštruktúra, nemocnice a doprava.

Mechanické bezpečnostné systémy a ochrana kritickej infraštruktúry

Dodávame riešenia pre zabezpečenie objektov proti prístupu nebezpečných vozidiel (HVM - Hostile Vehicle Mitigation) a systémy riadenia dopravy.

Dátová infraštruktúra

Vytvárame inovatívne a komplexné riešenia pre dátovú infraštruktúru. Sme dôveryhodný partner pre celosvetovo rešpektovaných výrobcov.

Komplexné riešenia pre komunikáciu a bezpečnosť

Tvoríme projekty, poskytujeme školenia a dodávame materiál

Aktuality

14.7.2022

Certifikáty ISO 9001 a ISO 14001

8.7.2022 získala naša spoločnosť Certifikáty ISO 9001 a ISO 14001.  Systém manažérstva kvality a systém...

8.7.2022 získala naša spoločnosť Certifikáty ISO 9001 a ISO 14001. 
Systém manažérstva kvality a systém manažérstva environmentu spoločnosti REWAN s.r.o. je certifikovaný TÜV SÜD Slovakia s.r.o. podľa STN EN ISO 9001:2016 a STN EN ISO 14001:2016.

Certifikát kvality ISO 9001 je najznámejšia a najpoužívanejšia norma. Prostredníctvom certifikátu kvality zákazníkom preukazuje spoločnosť svoju schopnosť poskytovať kvalitné služby alebo produkty a tým dokazuje svoju schopnosť byť dlhodobo spoľahlivým partnerom pri zákazkách. Norma ISO 9001 sa prioritne zameriava na riadenie systému manažérstva kvality v organizácii. Systém riadenia kvality sa zameriava na všetky činnosti a procesy v spoločnosti, t.j. na riadenie ľudských a finančných zdrojov, na udržanie infraštruktúry, vrátane budov, dopravy, hardvéru, softvéru a inej komunikačnej alebo informačnej technológie. Dôležitým zameraním je aj plánovanie výroby a poskytovania služieb a riadenie nákupu.
Norma je plne kompatibilná s normami ostatných manažérskych systémov akými sú napr. ISO 14001.

Certifikát environmentu ISO 14001 je medzinárodne uznávaný štandard pre systémy riadenia životného prostredia. Jeho prvoradou úlohou je identifikovať a pochopiť environmentálne aspekty, ktoré sa viažu na celú infraštruktúru spoločnosti a všetky činnosti, a tak regulovať environmentálny dopad na životné prostredie. Vo svojom rozsahu norma ISO 14001 vytvára podmienky pre stanovenie environmentálnych cieľov a programov, ktorých plnenie je v pravidelných intervaloch preskúmavané vrcholovým manažmentom a nezávislým orgánom pri interných auditoch.

 

                  

Vyberte si z našich služieb

Návrhy, koncepty a riešenia

Viac info

Školenia, prezentácie a certifikácia

Viac info

Vývoj a výroba unikátnych produktov

Viac info

Referencie našich partnerov

Spoločnosť REWAN s.r.o. sa stala dodávateľom bezpečnostných technológií a technológií štruktúrovanej kabeláže pre väznice na Slovensku vďaka kvalite dodávaných výrobkov, individuálnemu prístupu a ochote komunikovať so zákazníkom.


Mgr. Machata Peter
Zástupca riaditeľa odboru informačno-komunikačných technológií

GENERÁLNE RIADITEĽSTVO Zboru väzenskej a justičnej stráže

Partneri

tkf-partner
efb
2direct
Logo-Castel-avec-baseline-10-2012-FR
opera-partner
pipelife-partner
ACE_logo
Avon_Barrier
bkt_logo
logo-euro2000-90px
logo