Systém pasívnej protipožiarnej ochrany

Systém pasívnej protipožiarnej ochrany

Prinášame komplexný pohľad a riešenie pasívneho protipožiarneho zabezpečenia budou ako celku. Skúsenosti z mnohoročnej praxe v kritických oblastiach, ako sú rafinérie, elektrárne a tunely sme pretavili do bezpečných riešení. Budeme s Vami na každom kroku, od pochopenia Vášho projektu, po špecifikáciu produktov z hľadiska produktivity a efektívnosti, ako aj poskytnutia inštalačných pokynov na dosiahnutie požadovanej úrovne pasívnej požiarnej ochrany.

 • Istota vyplývajúca z mnohoročnej skúsenosti s podporou od renomovaných svetových výrobcov
 • Komplexný pohľad a ekonomická rentabilita vďaka bezplatnému poradenstvu
 • Rýchlosť dodávok vďaka prístupu k rozsiahlej skladovej kapacite
 • Školíme, aby ste mali prehľad a vedeli sa správne rozhodnúť
 • Školíme, aby ste mali vedomosti, na základe ktorých Vám vystavíme certifikát
 • Certifikujeme, aby ste mali oprávnenie, splnili zákonné povinnosti a odviedli špičkovú prácu

Spolupracujeme s odborníkmi

najlepšími v odbore na vývoj a výrobu systémov pasívnej protipožiarnej ochrany. Spoločnosť FSi Limited je líder na trhu v oblasti pasívnej požiarnej ochrany. Je členom skupiny ETEX, ktorá celosvetovo zamestnáva 11000 ľudí v 42 krajinách s tržbami 2,6 miliardy EUR.

 • Všetky dodávané produkty sú vyrábané v Spojenom kráľovstve, čo umožňuje flexibilitu pri podpore rýchlo sa zvyšujúcich požiadaviek na produkty v tomto odvetví a potrebe vyvíjať a inovovať pre udržateľnú budúcnosť
 • Vďaka tomu máme schopnosti ponúkať presnú, rýchlu technickú podporu a riešenia pre neustále sa meniace požiadavky trhu
 • Máme za sebou know-how a dedičstvo, ale aj silu medzinárodnej skupiny

Certifikácia a akreditácia

Pomôžeme vám pochopiť, čo je to pasívna protipožiarna ochrana, ako sa výrobky testujú, aké sú normy na testovanie, čo je označenie CE a ako sa získava. Zdôrazňujeme tiež dôležitosť certifikovaných inštalatérov. Pomôžeme vám pochopiť nasledujúce témy:

 • Požiadavky na pasívnu požiarnu ochranu a zastavenie požiaru
 • Delenie na požiarne úseky, aké je potrebné vytvoriť a prečo
 • Rozdiel medzi reakciou a odolnosťou voči ohňu
 • Rozdiel medzi normami BS a EN
 • Označenie CE a spôsob jeho získania
 • Dôležitosť certifikovaných inštalatérov a certifikácie tretích strán
 • Testovanie ohňom

Naše systémy pasívnej požiarnej ochrany sú vyrábané podľa globálnych noriem vrátane CE, UL, FM, AS, ASTM a ISO.

Ponúkame komplexné riešenia a ucelený systém

Zabudovaná protipožiarna ochrana je spôsob oddelenia v rámci budovy, ktorá musí byť chránená proti prechodu ohňa a dymu, pričom stále zostávajú možnosti prechodu vedení a inštalácií cez ohňovzdorné steny, podlahy a lineárne spoje.
Ponúkame komplexné riešenia a ucelený systém pre:

 • Tesnenia požiarnych prestupov vedení a inštalácií
 • Požiarne tesnenia lineárnych spojov
 • Požiarne tesnenie dutín medzi vonkajšou fasádou a vnútorným konštrukčným prvkom budovy

Máte záujem o komplexné riešenie?

Potrebujete zabezpečiť kompletnú infraštruktúru v novej výstavbe?