O spoločnosti

Profil a vízia spoločnosti REWAN

„Kladieme veľký dôraz na zodpovedné podnikanie a kvalitu poskytovaných riešení.
Najväčšou prioritou spoločnosti Rewan však nie je iba dodávanie kvalitných aplikácií, ale aj ich dlhodobý rozvoj.“

Profesionáli s 20-ročnými skúsenosťami

Na slovenskom a českom trhu pôsobíme už od roku 1997. Za toto obdobie sme nadobudli množstvo kvalitného ľudského kapitálu v podobe skúseností a praktických vedomostí. To všetko aktívne využívame pri napĺňaní potrieb klientov. Uvedomujeme si totiž, že iba overené riešenia dokážu spoľahlivo udržať budúcnosť ich investícií.

S klientmi budujeme dlhodobé partnerstvá

Sme presvedčení, že vzájomná spokojnosť je hlavným prvkom dlhodobo a úspešne fungujúceho partnerstva. Aj preto pristupujeme k napĺňaniu potrieb klientov tak, aby boli spokojné všetky zúčastnené strany. Dlhodobá spolupráca sa v konečnom dôsledku pozitívne premieta aj na zvyšovaní úrovne našich služieb.

Výhody

Máme dlhoročné skúsenosti

Za 20 rokov sme spolupracovali s množstvom klientov. Medzi tých najväčších patrí ŽSR, Jadrová elektráreň Mochovce, Letisko M.R. Štefánika či najväčšia česká budova AZ TOWER v Brne.

Poskytujeme komplexné služby

Všetky riešenia, ktoré navrhneme, dokážeme automaticky zrealizovať. Poskytujeme školenia pre firmy a podieľame sa aj na vývoji nových komponentov.

Vyberáme kvalitné produkty

V našom portóliu ponúkaných produktov a služieb sa nachádzajú starostlivo vyberané produkty, ktoré sú aktuálnou špičkou v danom odvetví.

Vytvárame inovatívne riešenia

Zárukou dlhodobých vzťahov je neustály vývoj nových riešení. Služby vylepšujeme tak, aby vždy spĺňali aktuálne požiadavky na kvalitu a funkčnosť.

Vízia spoločnosti

Víziou spoločnosti REWAN je prispôsobenie sa potrebám našich klientov. Dlhodobá spokojnosť zákazníkov sa totiž pozitívne premieta vo zvyšovaní úrovne našich služieb a tým aj celkovej satisfakcie organizácie. Partnerstvo so zákazníkom, dodávateľom a zamestnancom pre nás znamená budovanie a udržiavanie vzťahov založených na vzájomnej úcte, rešpekte, dôvere a výhodnosti. 
 
Našou prioritou je patriť medzi firmy s vysokým štandardom, kvalitou, spoľahlivosťou a profesionalitou. Získanie podpory zo strany našich zamestnancov i zákazníkov vedie k dlhoročným, spokojným a spoľahlivým vzťahom.  
  
Chceme si permanentne udržať imidž prvotriednej firmy, ktorá v oblasti optických sietí a bezpečnostných systémov poskytuje garantovanú kvalitu v dohodnutom rozpočte a čase.

Staňte sa naším partnerom

Potrebujete navrhnúť koncept pre informačné siete, školenie pre svojich systémových špecialistov alebo komplexný vývoj unikátneho produktu?