Riešenia

Komplexné riešenia pre komunikáciu a bezpečnosť

Riešeniam pre IP, hlasovú a obrazovú komunikáciu, ako aj realizácii profesionálnych bezpečnostných interkom riešení sa venujeme už viac ako 20 rokov. Všetky naše návrhy prispôsobujeme pre každého klienta zvlášť. Pri ich tvorbe kladieme veľký dôraz na špecifické požiadavky aj bezpečnosť.

Riešenia

Káblovody ochrana podzemnej a nadzemnej infraštruktúry

Telekomunikačné, signalizačné, silnoprúde vedenie kabeláže potrebuje spoľahlivú, bezpečnú a ľahko inštalovateľnú ochranu. Prinášame odpoveď v podobe unikátneho, komplexného, overeného a certifikovaného riešenia káblovodu. Máme skúsenosti z dodávok pre široké spektrum aplikácii ako je napr. cestná, železničná, občianska a metropolitná  infraštruktúra.

Komplexné riešenie pasívnej optickej infraštruktúry

Takmer dve desaťročia poskytujeme riešenia pre optickú infraštruktúru FTTx. Máme skúsenosti z rôznych oblastí či už je to metropolitná, diaľková alebo priemyselná optická sieť. Pripravili sme množstvo konceptov, projektov a realizácii v širokom spektre odvetví hospodárstva. Poskytujeme zákaznícke riešenie na mieru a garantujeme individuálny prístup pri tvorbe projektu. Dodáme Vám testované, certifikované materiály špičkovej kvality od vlákna po posledný konektor.

Rozvádzačové systémy

Vývojové a systémové riešenia rozvádzačov pre vonkajšie a vnútorné aplikácie pre distribúciu dát alebo prúdu. Dodávame do telekomunikácií, priemyslu, technologických centier, pre oblasť automatizácie, dopravnej a IT infraš- truktúry. Na základe skúsenosti a kvalifikovaných znalostí Vám poskytneme komplexné riešenia na mieru, podľa Vašich najnáročnejších požiadaviek. Máme prístup k tímu špičkovému tímu dizajnérov a technológov, ktorý po- skytnú adekvátne riešenie. Nepretržité investície do výrobných technológií nám zabezpečujú technologický náskok.

Profesionálne komunikačné a prístupové systémy

Komunikáciu hlasom i obrazom, kontrolu a riadenie prístupu  riešime v náročných sektoroch ako je justícia, obrana, priemysel, kritická infraštruktúra, nemocnice a doprava. Disponujeme a sme pripravený Vám poskytnúť vysokú úroveň odborných znalostí v oblasti profesionálnych interkomunikačných systémov a kontroly prístupu. Pri návrhoch máme na mysli predovšetkým bezpečnosť, adaptabilitu, náklady, estetiku a dodŕžanie všetkých platných noriem. Využívame najmodernejšie technologické riešenia v IP komunikácií a riadení prístupu.

Mechanické bezpečnostné systémy a ochrana kritickej infraštruktúry

Dodávame riešenia pre zabezpečenie objektov proti prístupu nebezpečných vozidiel (HVM - Hostile Vehicle Mitigation) a systémy riadenia dopravy.  Zabezpečujeme posúdenie rizík na ochranu kritickej infraštruktúry a vieme pri praviť najvhodnejšie riešenie pre jej ochranu. Spolupracujeme s výrobcami, ktorí poskytujú celý rad riešení fyzickej bezpečnosti, ktoré chránia kritickú infraštruktúru a verejné miesta pred hrozbami. Naše znalosti nám umož ňujú úzko spolupracovať s výrobcami a dodávateľmi, tak aby sme pomohli pri poskytovaní kvalitných a spoľahlivých riešení v odvetviach, v ktorých sú nasadené. Poskytujeme produkty, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti pohybu osôb a tovaru. Čo je po celom svete životne dôležité pre infraštruk túry svetových ekonomík.

Systém pasívnej požiarnej ochrany

Prinášame komplexný pohľad a riešenie pasívneho protipožiarneho zabezpečenia budov ako celku. Skúsenosti z mnohoročnej praxe v kritických oblastiach ako sú rafinérie, elektrárne a tunely sme pretavili do bezpečných riešení. Budeme s Vami na každom kroku, od pochopenia Vášho projektu, po špecifikáciu produktov z hľadiska produktivity a efektívnosti, poskytnutia inštalačných pokynov na dosiahnutie požadovanej úrovne pasívnej požiarnej ochrany.

Máte záujem o sieťové riešenia?

Potrebujete zabezpečiť kompletnú sieťovú infraštruktúru v novej výstavbe?