Riešenia

Komplexné riešenia pre komunikáciu a bezpečnosť

Riešeniam pre IP, hlasovú a obrazovú komunikáciu, ako aj realizácii profesionálnych bezpečnostných interkom riešení sa venujeme už viac ako 20 rokov. Všetky naše návrhy prispôsobujeme pre každého klienta zvlášť. Pri ich tvorbe kladieme veľký dôraz na špecifické požiadavky aj bezpečnosť.

Riešenia

Komunikácia a bezpečnosť

Profesionálne riešenia so zameraním na komunikáciu, kontrolu prístupu a bezpečnosť v budovách a rozsiahlych objektoch.

Ochrana kabeláže v budovách

Ochranné rúrky a inštalačný úložný materiál pre sieťovú kabeláž v budovách je odolný voči stredne mechanickým aj chemickým vplyvom.

Ochrana kabeláže v priemysle

Informačné siete inštalované v priemyselných budovách vyžadujú ochranné rúry odolné voči vysokej teplote, chemikáliám, prachu a vode.

Ochrana kabeláže v zemi

Sieťová kabeláž uložená v zemi je vystavovaná extrémnym vplyvom. Na jej ochranu slúžia vysoko zaťažiteľné a nehorľavé káblovody.

Siete LAN

Lokálna sieť združuje všetky sieťové prvky vo firme do jedného celku a stará sa o to, aby boli vždy funkčné a ich prevádzka stabilná.

Optické siete FTTx

Výhodou FTTX riešení je vzájomná kompatibilita všetkých systémových prvkov, ich jednoduchá inštalácia a stabilná funkcia.

Máte záujem o sieťové riešenia?

Potrebujete zabezpečiť kompletnú sieťovú infraštruktúru v novej výstavbe?