Káblovody - ochrana podzemnej a nadzemnej infraštruktúry

Káblovody - ochrana podzemnej a nadzemnej infraštruktúry

Telekomunikačné, signalizačné, silnoprúdové vedenie kabeláže potrebuje spoľahlivú, bezpečnú a ľahko inštalovateľnú ochranu. Prinášame odpoveď v podobe unikátneho, komplexného, overeného a certifikovaného riešenia káblovodu. Máme skúsenosti z dodávok pre široké spektrum aplikácií, ako je napr. cestná, železničná, občianska a metropolitná infraštruktúra.

 • Riešenie zabezpečí ekonomickú rentabilitu a môže priniesť až 50% úsporu.
 • Nízke náklady na opravy a servis zaistia trvalú udržateľnosť Vašej infraštruktúry.
 • Komplexná šírka produktov umožňuje nájsť optimálne riešenie vedenia a ochrany káblovej infraštruktúry.
 • Navrhneme a pomôžeme Vám s certifikovaným požiarnym zabezpečením všetkých prestupov.
 • Pomôžeme s prípravou projektovej dokumentácie a technických správ.

Špičkové parametre

a robustnosť systému, kde hodnota kruhovej tuhosti pre CPQ OPI je až 14,72 kN/m2 potvrdená certifikátom. Celý systém je vyrábaný v súlade s ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 a je to produkt EU. Škála riešení siaha od dvoj až po niekoľko desiatok cestného káblovodu. Káblovod sme schopní dodať aj v prevedení oheň retardujúci (EN 61 386-1, b. 13.1.3.2), nízko dymový, bezhalogénový (EN 50 267-2- 1a 50 267-2-2). Pre Vašu ochranu a istotu je poistenie zodpovednosti za výrobok až do hodnoty 2 000 000 EUR.

OPI PIPELIFE káblovod CPQ

V našich prírodných podmienkach je najvhodnejší spôsob vedenia a uloženia káblov v zemi - kábel je prirodzene chránený pred vonkajšími vplyvmi, ako sú zrážky, vietor a teplotné rozdiely. Samotné uloženie káblov do zeme nestačí, zrážky spôsobujú, že sa pôda pohybuje a uloženie káblov nie je kontrolovateľné a dajú sa ľahko poškodiť pri opätovnom výkope. Ideálnym a úplne bezpečným a spoľahlivým riešením na ochranu káblov je OPI PIPELIFE KÁBLOVOD CPQ. Chráni káble uložené v zemi nielen proti mechanickému poškodeniu, ale aj proti vlhkosti, spodnej vode a riziku poškodenia pri vlastnej pokládke. Umožňujú veľmi rýchlu a jednoduchú inštaláciu a zvyšujú životnosť a spoľahlivosť káblových systémov.

OPI PIPELIFE KÁBLOVOD CPQ je výborným riešením v prípade, že je viac sietí v jednom výkope – v káblovode je možné viesť súčasne káble telekomunikačných spoločností, štátnej správy aj iných spoločností.

Je to najspoľahlivejšie a najbezpečnejšie riešenie pre oblasti, ako napr.:

 • Železnice
 • Telekomunikácie
 • Energetika
 • Cesty a diaľnice
 • Letiská
 • Súkromné projekty
 • Armáda

Výhody káblovodu OPI PIPELIFE CPQ

 • Variabilná a rýchla pokládka vďaka širokému sortimentu = úspora
 • Pokládka viacerých káblov v jednej trase = úspora
 • Menej náročné zemné práce a opakované výkopy – potreba o 60 - 75 % menšej plochy = úspora
 • Jednoduchá výmena káblov v prípade poruchy = bezpečnosť
 • Jednoduché a rýchle doplnenie ďalších užívateľov do už vybudovaného káblovodu = úspora 
 • Zníženie výdavkov na rekonštrukciu a opravy = úspora

Špičkové parametre

 • Chráni káble proti mechanickému poškodeniu, pôsobeniu zeminy a vonkajším vplyvom = bezpečnosť
 • Chráni káble proti vlhkosti a spodnej vode, tvorí vodotesné prestupy = bezpečnosť 
 • Chráni káble proti ohňu a vysokým teplotám = bezpečnosť  
 • Nepoškodia ich bludné prúdy = bezpečnosť  
 • Pri pevnej betónovej ochrane je možná pokládka už 30 cm pod 
 • cestu = ďalšia úspora nákladov 
 • Nie je nutné odvážať vykopanú zeminu = úspora  
 • Nehrozí poškodenie ani krádež = bezpečnosť

Špičkové parametre

Máte záujem o komplexné riešenie?

Potrebujete zabezpečiť kompletnú infraštruktúru v novej výstavbe?