Aktuality

12.2.2021

Predstavujeme našich dodávateľov - TKF

Od svojho založenia v roku 1930 sa spoločnosť TKF (BV Twentsche Kabelfabriek) prepracovala z výrobcu káblov k technologickému lídrovi v oblasti riešení konektivity. Vďaka širokému portfóliu káblov, systémov a služieb ponúka zákazníkom po celom svete riešenia pre vytváranie bezpečných a spoľahlivých energetických a dátových spojov. Cieleným zameraním na segmenty trhu v oblasti budov, priemyslu a telekomunikácií sa odlišuje unikátnymi znalosťami aplikácií a riešení s vysokou mierou spoľahlivosti, kvality a služieb. Technické znalosti a flexibilita vedú k vyššej návratnosti investícií pre široké spektrum zákazníkov.

Dôležitým znakom sú neustále investície do vzťahov so zákazníkmi, kvalitných a doplnkových služieb, ktorých výsledkom sú dlhodobo udržateľné riešenia v oblasti káblovej infraštruktúry a dlhodobo úspešné vzťahy. Úzko spolupracuje s partnermi, zákazníkmi, dodávateľmi a koncovými používateľmi a sme radi, že im môžeme v tomto procese pomôcť. Vďaka certifikácii CSR neustále merajú a zlepšujú svoju výkonnosť v tejto oblasti.

Ako divízia technologickej spoločnosti TKH Group NV má TKF prístup k prelomovým riešeniam, koncepciám a technológiám. Vďaka širokému spektru dcérskych spoločností môže ponúknuť našim klientom kompletné riešenia v rámci skupiny TKH Group, čím riešime ich problémy s ohľadom na komplexnosť a kvalitu.

1.2.2018

Vydanie novej ATN 006 a súvisiacej konsolidovanej zmeny ATN 004

1. februára 2018 zverejnila Asociácia pasívnej požiarnej ochrany SR (APPO) vydanie novej ATN 006 Protipožiarna bezpečnosť elektrických inštalácií. Určovanie požiarneho ohrozenia spôsobeného káblami podľa požiarnotechnických parametrov a charakteru prevádzky káblov. Norma poskytuje návod na posudzovanie požiarneho rizika a požiarneho nebezpečenstva káblov z hľadiska nového hodnotenia káblov podľa reakcie na oheň a charakteru ich prevádzky.  

Viac info nájdete tu: https://www.appo.sk/engine/assets/uploads/2016/10/ATN_006_2018_09.pdf

1.7.2017

Nová klasifikácia podľa CPR

Informácie k novej klasifikácii podľa CPR (Construction Product Regulation) povinnej od 1.7. 2017.

9.6.2017

Nová trieda optickej kabeláže OM5

Nová trieda optickej kabeláže OM5 ponúka širokopásmové multimódové vlákno, ktoré umožňuje vyšší rozsah a prenosovú rýchlosť technológiou SWDM (Short Wave Division Multiplexing). Zvýšte výkon a kvalitu pripojenia vo vašom dátovom centre pomocou káblov s optickými vláknami OM5 a to až do výšky 100Gbit/s.

30.1.2017

CASTEL ARCH-IP prvý úplne personalizovateľný IP interkom systém

Produktová rada ARCH-IP od CASTEL poskytuje riešenia, ktoré dokonale zodpovedajú najnáročnejším potrebám a očakávaniam Vašich zákazníkov na interkom systém. Produkty ARCH-IP poskytujú vysokú mieru personalizácie a kladú vysoký dôraz na individuálne požiadavky Vašich projektov.