Aktuality

25.8.2023

Káblovod: Od návrhu, až po kontrolu funkčnosti

Káblovody sú základnými stavebnými blokmi modernej komunikačnej a energetickej infraštruktúry. Certifikovaný systém kablovodu OPI PIPELIFE...

Káblovody sú základnými stavebnými blokmi modernej komunikačnej a energetickej infraštruktúry. Certifikovaný systém kablovodu OPI PIPELIFE zabezpečuje spoľahlivú realizáciu a inštaláciu káblových vedení, minimalizuje poruchy a umožňuje rýchlu a efektívnu diagnostiku. 

Návrh káblovodu:

 1. Analýza požiadaviek: Prvým krokom pri návrhu káblovodu je dôkladná analýza požiadaviek projektu. Treba určiť typ káblovodu, kapacitu, maximálnu dĺžku, topológiu, maximálne zaťaženie a iné technické špecifikácie.
 2. Výber vhodného zloženia káblovodu: Špičkové parametre kabelovodu OPI, ako je kruhová tuhosť až 14,72kN/m2 a vodotesnosť do 0,5 bar. umožňujú návrh vhodných komponentov káblovodu aj pre tie najnáročnejšie aplikácie.  
 3. Trasa káblovodu: Použitie širokého spektra systémových prvkov, napríklad rádiusov v rôznych uhloch dokáže optimalizovať trasu káblovodu, ktorá je nevyhnutná pre minimalizáciu interferencií a mechanických problémov. Treba zvážiť terén, existujúce alebo plánované inžinierske siete a prípadné ochranné pásma.

Inštalácia kablovodu:

 1. Príprava trasy: Pred inštaláciou je potrebné pripraviť trasu. To zahŕňa výkop v požadovanom objeme, prípravu zhutneného podkladového lôžka, a prípadne inštaláciu nosných konštrukcií.
 2. Inštalácia káblovodu: Po príprave trasy sa káblovod inštaluje podľa predpísaných noriem a inštalačných pokynov. Káblovod treba chrániť pred vonkajšími vplyvmi na základe požadovaného zaťaženia. Trasy vedúce mimo cestnej a koľajovej komunikácie je potrebné zasypať zeminou v zmysle platnej normy STN EN 1610, t.j. do zrnitosti 22 mm. Trasy vedúce v komunikácii (cesta, koľaj) je potrebné obetónovať betónom triedy C16/20 v hrúbke od 50 do 150 mm v závislosti od šírky/hĺbky výkopu a veľkosti káblovodu.
 3. Pripojenie systémových prvkov: Káblovod sa pripája k príslušným prvkom, ako sú vodotesné prestupy, a odbočky rôznych rádiusov. Základné prvky káblovodu majú zrezané hrany s označením hĺbky zasunutia. Aj tu platia prísne normy pre funkčnosť a spoľahlivosť.
 4. Benefity pri inštalácii nášho OPI Pipelife systému: 

Jednoduchá inštalácia: OPI Pipelife systém je navrhnutý tak, aby bol ľahko inštalovateľný. Modulárny dizajn, hladké vnútro a štandardizované komponenty uľahčujú montáž a integráciu do novej alebo už existujúcej infraštruktúry.

Rýchla implementácia: Vďaka špičkovým komponentom a jednoduchým prepojeniam je možné systém rýchlo implementovať. To skracuje dobu potrebnú na uvedenie do prevádzky a minimalizuje výpadky služieb.

Kontrola funkčnosti:

 1. Vizuálna kontrola: Po inštalácii sa robí dôkladná vizuálna kontrola. Overuje sa správne uloženie káblovodu, dôkladné zasunutie spojov a napojenia na systémové prvky.
 2. Kamerová kontrola: Po zrealizovaní vizuálnej skúšky sa vykonáva kontrola kamerou. Cez celý novo nainštalovaný káblovod prejde kamera, ktorá skontroluje vnútro jeho vnútro.
 3. Testovanie trasy káblovodu: Pre káblovod sa vykonáva testovanie priechodnosti a vodotesnosti. Meranie sa môže vykonávať kamerovou skúškou a skúškou tlakovej tesnosti.

Bezpečnosť:

 1. Ochrana proti ohňu: Štandardné prevedenie kablovodu OPI PIPELIFE je samozhášavé s klasifikáciou reakcie na oheň E. Káblovod sme schopní dodať aj v prevedení oheň retardujúci (EN 61 386-1, b. 13.1.3.2), nízko dymový, bezhalogénový EN 50 267-2- 1a 50 267-2-2.
 2. Odolnosť proti vode: OPI PIPELIFE systém zahŕňa jedinečné prechodové prvky ROPI ktoré zabezpečujú ochranu kablovodu proti prieniku vody do priestoru káblovodu.
 3. Technické schválenie: Pre káblovod OPI PIPELIFE SYSTÉM CPQ disponuje naša spoločnosť povoľovacím listom pre stavby nových káblových vedení pri modernizácii a výstavbe nových železničných tratí, výstavbe tunelov a rekonštrukcií staníc. V rámci Slovenskej a Českej Republiky je od našej spoločnosti dodaných už mnoho kilometrov tohto svetovo akceptovaného kábelovodu.

       

  4. Ochrana investície: Pre Vašu ochranu a istotu je poistenie zodpovednosti za výrobok až do hodnoty 2 000 000 EUR.

Záver:

MOTTO OPI – „Spravte to správne hneď na prvýkrát.“

Návrh, inštalácia a kontrola káblovodu sú kľúčovými procesmi zabezpečujúcimi spoľahlivú priechodnosť a funkčnosť káblovodu. Dodržiavanie technických noriem a správnych postupov je nevyhnutné pre minimalizáciu rizika porúch a zabezpečenie dlhodobej spoľahlivosti celej infraštruktúry. Každý krok - od návrhu až po kontrolu - má vplyv na konečný výsledok a funkčnosť káblovodu.

Vyberte si z našich služieb

Vývoj a výroba unikátnych produktov

Viac info

Návrhy, koncepty a riešenia

Viac info

Školenia, prezentácie a certifikácia

Viac info

Referencie našich partnerov

Spoločnosť REWAN s.r.o. sa stala dodávateľom bezpečnostných technológií a technológií štruktúrovanej kabeláže pre väznice na Slovensku vďaka kvalite dodávaných výrobkov, individuálnemu prístupu a ochote komunikovať so zákazníkom.

GENERÁLNE RIADITEĽSTVO Zboru väzenskej a justičnej stráže

Partneri

tkf-partner
efb
2direct
Logo-Castel-avec-baseline-10-2012-FR
opera-partner
pipelife-partner
ACE_logo
Avon_Barrier
bkt_logo
logo-euro2000-90px
logo