Katalóg produktov

FR GRAPHITE
FR GRAPHITE FR GRAPHITE FR GRAPHITE FR GRAPHITE
Koncová cena bez DPH:
na dopyt

Popis:

Protecta FR Graphite je vysoko špecifická formula, ktorá má zabrániť šíreniu ohňa, dymu a plynov cez prestupy v požiarnych stenách a podlahách. Protecta FR Graphite je navrhnutý tak, aby utesnil náročné prestupy, ku ktorým tradičné protipožiarne tmely nedosiahnu, ako napr. veľké plastové rúry.

Tento protipožiarny produkt môže byť použitý v extrémnejších prestupoch ako Protecta FR Acrylic, napríklad káblové žľaby do EI 180 a plastové rúry Ø110 mm. Protecta FR Graphite sa rozpína po vystavení ohňu a uzatvára otvory okolo prestupov po zhorení horľavých materiálov alebo materiálov taviacich sa pri nízkej teplote.

Dostupnosť na sklade:

Nie

Tento protipožiarny grafit je vyrobený v súlade s požiadavkami GEV a výsledky zodpovedajú EMICODE emisná trieda EC 1PLUS, čo je najlepšia možná známka ochrany zdravia vo vonkajšom prostredí a v interiéri.

Kľúčové vlastnosti

  • Klasifikovaný vo väčšine konštrukcií pre plastové rúry a káble
  • Ľahká aplikácia
  • Trvalo pružný – až do 12,5 %
  • Pri aplikácii na väčšinu materiálov nie je potrebný základný náter, pozrite si inštalačné pokyny pre ďalšie informácie
  • Niektoré kovové rúry si vyžadujú ochranu proti korózii pred utesnením spojov tmelom a to náterom, zaliatím do betónu atď. Vyžiadajte si pokyny od výrobcu rúr pred použitím výplne spojov
  • Vhodný pre väčšinu povrchov, vrátane betónu, tehál, Leca, ocele, dreva, sadry, skla, PVC a väčšiny neporéznych povrchov
  • Tvrdne rýchlo, do 1 hodiny
  • Špecifikácia požiarnej odolnosti výplne spoja bola stanovená po uplynutí 1 mesiaca od inštalácie
  • Bez halogénov
  • Minimálne 12-mesačná doba skladovania